Enter your keyword

post

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2017| ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2017| ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αποτελεί έναν μοναδικό σχηματισμό οικονομικής και πολιτικής συνεργασίας ανάμεσα σε 28 ευρωπαϊκές χώρες, που όλες μαζί καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Η ΕΕ δημιουργήθηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πρώτος της στόχος ήταν η ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας, με το σκεπτικό ότι οι χώρες που συνδέονται με εμπορικές συναλλαγές δημιουργούν μεταξύ τους οικονομικές αλληλεξαρτήσεις, γεγονός που ελαχιστοποιεί το ενδεχόμενο συγκρούσεων.

Έτσι λοιπόν το 1958 δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) που αρχικά στόχευε στην προώθηση της οικονομικής συνεργασίας ανάμεσα σε έξι χώρες: το Βέλγιο, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο και τις Κάτω Χώρες. Στη συνέχεια, δημιουργήθηκε μια μεγάλη ενιαία αγορά, η οποία εξακολουθεί να αναπτύσσεται δυναμικά.

Αυτό που αρχικά ξεκίνησε σαν μια καθαρά οικονομική ένωση μετεξελίχθηκε σε έναν οργανισμό που δραστηριοποιείται σε ποικίλους τομείς πολιτικής, από την αναπτυξιακή βοήθεια μέχρι το περιβάλλον. Η μετεξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται και στην αλλαγή της ονομασίας το 1993, από ΕΟΚ σε Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Η ΕΕ στηρίζεται στο κράτος δικαίου: αυτό σημαίνει ότι όλες οι ενέργειές της βασίζονται στις Συνθήκες, τις οποίες όλα τα κράτη μέλη έχουν εγκρίνει αυτοβούλως και δημοκρατικά. Οι δεσμευτικές αυτές συμφωνίες καθορίζουν τους στόχους της ΕΕ στους διάφορους τομείς δραστηριότητάς της.
[…]

 

θετικά ένταξης 

► οικονομία

♦  διάθεση προϊόντων σε μια ευρύτερη αγορά

♦  παροχή τεχνογνωσίας

♦  εκσυγχρονισμός βιοτεχνίας και βιομηχανίας λόγω ανταγωνισμού

♦  διαμόρφωση επαγγελματικής συνείδησης.

► κοινωνικός τομέας

♦  συνεργασία για καταπολέμηση αρνητικών φαινομένων, όπως τα ναρκωτικά, το έγκλημα, η τρομοκρατία

♦  διεύρυνση κοινωνικών δικαιωμάτων με την προσαρμογή τους στα ευρωπαϊκά δεδομένα.

► πολιτιστικός

♦  μεταλαμπάδευση στην Ευρώπη των διαχρονικών αξιών της χώρας μας

♦  εκπαίδευση: ανταλλαγές σε θέματα οργάνωσης και περιεχομένου, αξιοποίηση υποτροφιών.

► πολιτικός

♦  διεύρυνση δημοκρατικής λειτουργίας του πολιτεύματος

♦  ενίσχυση πολιτικού κύρους της χώρας μας, ώστε να παρεμβαίνει σε διεθνές επίπεδο για αποκατάσταση κ.α. δικαιωμάτων.

► εθνικός

♦  η κοινή εξωτερική πολιτική ενισχύει το κύρος της χώρας και συμβάλλει στην επίλυση εθνικών προβλημάτων

 

αρνητικά ένταξης 

► οικονομικός

♦  δυσχερής η αυτόνομη οικονομική πορεία

♦  αδυναμία μικρών επιχειρήσεων να ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισμό.

► πολιτικός

♦  κίνδυνος υπερσυγκεντρωτισμού της εξουσίας ορισμένων ισχυρών χωρών

♦  αποδυνάμωση πολιτικής  αυτονομίας εθνικών κυβερνήσεων.

► πολιτιστικός

♦  ανεξέλεγκτη εισροή χαμηλής ποιότητας ξενικών πολιτιστικών στοιχείων

♦  κίνδυνος πολιτιστικής αλλοτρίωσης και ισοπέδωσης της ιδιαιτερότητας της κάθε χώρας.

► κοινωνικός

αλλαγές

♦  στις διαπροσωπικές σχέσεις (ορθολογιστικές, ιδιοτελείς)

♦  στον ομαδικό χαρακτήρα της ψυχαγωγίας

♦  στην επικοινωνία

Πιο συγκεκριμένα…

Τα οφέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα κράτη μέλη:

– Οικονομικά:

– Προστασία ανθρώπινων δικαιωμάτων

– Προστασία του περιβάλλοντος

– Διαφύλαξη πολιτιστικής κληρονομιάς

– Προώθηση της ανάπτυξης

– Διασφάλιση της ασφάλειας

– Κοινή γεωργική πολιτική

Προβλήματα και ανησυχίες που προέκυψαν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης:

– Πρωτοκαθεδρία σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο των ισχυρών κρατών

– Κυριαρχία των ισχυρών κρατών και σε πολιτιστικό επίπεδο

– Ενίσχυση του κλίματος αντίδρασης απέναντι στην πρωτοκαθεδρία ορισμένων κρατών

Ζητούμενα για την ομαλή περαιτέρω συνέχιση του Ευρωπαϊκού οράματος

– Άμβλυνση των οικονομικών ανισοτήτων και εδραίωση ενός δημοκρατικότερου μοντέλου λειτουργίας

– Ουσιαστική στήριξη και ανάδειξη των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων κάθε κράτους μέλους

– Πραγματική μέριμνα για τις οικονομικά ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

– Σαφέστερη στόχευση προς την παροχή μιας Ευρωπαϊκής Παιδείας

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2017- ΕΚΘΕΣΗ

ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΓΕΝΕΤΙΚΗ- ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ SMARTLEARN- ΣΕΛ 170-172
ορισμός

► Κλωνοποίηση είναι η δημιουργία και η επιτυχής ανάπτυξη κλώνου, πανομοιότυπου δηλαδή οργανισμού με αυτόν τον οποίο γίνεται η λήψη του σωματικού κυττάρου.

▪ Είδη:  α. αναπαραγωγική

             β.  θεραπευτική

επιχειρήματα υπέρ της εφαρμογής της

    Ευεργετικές οι εφαρμογές της:

 1. στον τομέα της κτηνοτροφίας και της φυτικής παραγωγής:

♦  Δημιουργία ανθεκτικών και αποδοτικών κλώνων, για την βελτίωση της παραγωγικότητας (καλύτερη ποιότητα κρέατος, μεγαλύτερη ποσότητα γάλακτος, λαχανικά με ουσίες για την καταπολέμηση του καρκίνου, φυτά πιο ανθεκτικά στην ξηρασία καθώς και διατήρηση των εξαφανιζόμενων ζώων)

♦  Καταπολέμηση υποσιτισμού

 1. στον τομέα βιοϊατρικής

♦  Παράγωγη θεραπευτικών ουσιών για τον άνθρωπο από κλωνοποιημένα ζώα

♦  Προστασία της υγείας με την πρόληψη διαγνωσμένων κληρονομικών ασθενών

♦  Προστασία της ποιότητας ζωής των ανθρώπων με τη μεταμόσχευση οργάνων από τα διαγονιδιακά θηλαστικά

♦  Η προσέγγιση της βιολογικής διάστασης θα συντελέσει στην προσπάθεια του ανθρώπου για αυτογνωσία

επιχειρήματα εναντίον της εφαρμογής της

♦  Η πιθανότητα εμφάνισης προβλημάτων στην υγεία, γιατί οι κλώνοι παράγονται από ενήλικο κύτταρο με γερασμένο γενετικό υλικό.

– Η ίδια η τεχνική της κλωνοποίησης εγκυμονεί κινδύνους, γιατί απαιτεί λεπτούς χειρισμούς και αυξάνει αφενός την πιθανότητα εμφάνισης βλαβών στο dna και αφετέρου καθίστα τον κλώνο ευπαθή σε διάφορες ασθένειες.

♦  Η τεχνητή παρέμβαση της κλωνοποίησης θα εισβάλει με βίαιο τρόπο στη φύση, με καταστροφικές συνέπειες για οποιαδήποτε μορφή ζωής. Είναι ενδεχόμενη η εξάλειψη της ποικιλομορφίας και της βιοποικιλότητας στη φύση, με συνέπεια τη δημιουργία ενός κόσμου επιρρεπή στην εξαφάνιση λόγω της ομοιομορφίας που θα επιβάλει η κλωνοποίηση.

♦  Πολλοί επιστήμονες θεωρούν την κλωνοποίηση παράνομη και ανήθικη χωρίς καμία πρακτική χρησιμότητα. Ισχυρίζονται ότι η κλωνοποίηση, ακόμη κι αν επιτευχθεί, δε θα εξασφαλίσει την παραγωγή κλώνων πανομοιότυπων με το δότη. Ο άνθρωπος δεν αποτελεί μόνο την εικόνα των γονιδίων, αλλά είναι μια σύνθετη οντότητα που διαμορφώνεται και με τις επιρροές που δέχεται από το περιβάλλον.

♦  Μια πιθανή μαζική παραγωγή πανομοιότυπων γενετικά αντίγραφων (κλώνων) θα προκαλέσει την κατάρρευση πολλών παραδοσιακών αξιών που οδήγησαν την ανθρωπότητα στο σύγχρονο πολιτισμό.

♦  Η προσέγγιση της βιολογικής αυτογνωσίας μέσα από τις ερευνητικές προσπάθειες που σχετίζονται με την κλωνοποίηση, συνιστά επέμβαση στα μυστικά της ζωής.

♦  Ενδέχεται, με το πρόσχημα της ευγονικής, της γενετικής δηλαδή βελτίωσης, να επιδιωχθεί η μαζική αναπαραγωγή πειθήνιων και υπάκουων ατόμων, απόλυτα προσαρμοσμένων στις επιταγές του συστήματος.

♦  Η κατανάλωση πιθανά επιβλαβών τροποποιημένων τροφών, διαταράσσει το οικοσύστημα από την εισαγωγή τροποποιημένων οργανισμών.

♦  Ένας κακός χειρισμός μπορεί να οδηγήσει σε βιολογικό λάθος, με συνέπεια την πιθανότητα τερατογέννησης, ενώ νέες ασθένειες μπορεί να μολύνουν ολόκληρους πληθυσμούς.

♦  Η «γενετοκρατία» θα αντικαταστήσει την αξιοκρατία

♦  Πρόκληση προβλημάτων ηθικής φύσης:

– Χρησιμοποίηση του ανθρώπου από τον άνθρωπο

– Απώλεια της μοναδικότητας και της ελευθερίας του ανθρώπου με τη σκόπιμη δημιουργία ανθρώπων με υψηλό η χαμηλό δείκτη νοημοσύνης (τάξη αρχόντων και τάξη υπηρετών)

– Δημιουργία ανθρωπίνων κλώνων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν τα όργανα τους για μεταμοσχεύσεις.

– Αναβίωση ενός απάνθρωπου ρατσισμού που θα επιβάλλει ένας «ισχυρός» κλώνος.

ΕΠΙΣΤΗΜΗ (ΣΕΛ 122-125)

► Επιστήμη είναι:

♦  η πλήρης, ακριβής και σαφής γνώση των πραγμάτων.

♦  η συστηματική και μεθοδική έρευνα που αναφέρεται σε ορισμένο τομέα του επιστητού.

♦  το σύνολο των ομοειδών γνώσεων, που συνδέονται οργανικά και συντάσσονται με σκοπό την εξήγηση των φαινομένων στη φύση και την κοινωνία.

a αίτια- παράγοντες δημιουργίας της επιστήμης

 1. Η ερευνητική φύση του ανθρώπου, η ενεργητική του στάση απέναντι στο περιβάλλον.
 2. Η επιθυμία του για μάθηση.
 3. Η αμφιβολία και η περιέργεια, που έχουν ως αποτέλεσμα την έρευνα και την επαλήθευση.
 4. Η ανάγκη του ανθρώπου να ξεπεράσει πολλά εμπόδια και να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής του.

σημασία της επιστήμης

α. υλικός τομέας:

 1. Βελτίωση της ποιότητας ζωής.
 2. Αύξηση της ποσότητας και βελτίωση της ποιότητας αγαθών.
 3. Επωφελής εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου και κυριαρχία του ανθρώπου στη φύση.
 4. Προσφορά εργασίας με τα νέα επαγγέλματα, περιορισμός του σωματικού μόχθου.
 5. Οικονομική πρόοδος.
 6. Πρόληψη και καταπολέμηση των ασθενειών, αύξηση του μέσου όρου ζωής του ανθρώπου.

β. ηθικός τομέας:

οι ανθρωπιστικές επιστήμες:

 1. Καθιστούν δυνατή την αυτογνωσία.
 2. Εξευγενίζουν το συναισθηματικό κόσμο.
 3. Συμβάλλουν στην ηθικοπνευματική τελείωση και στη διαμόρφωση μιας πολυδιάστατης προσωπικότητας.

γ. πνευματικός τομέας:

η επιστήμη:

 1. Ασκεί το πνεύμα και ικανοποιεί τις πνευματικές ανάγκες του ανθρώπου.
 2. Αναπτύσσει την κρίση και εξασφαλίζει την πνευματική ελευθερία.
 3. Απαλλάσσει από εξωλογικά στοιχεία (προλήψεις, δεισιδαιμονίες).

[…]

Η ευθύνη του επιστήμονα

 • Αναζήτηση της γνώσης, άριστη κατάρτιση στο αντικείμενό του και ευρύτερη καλλιέργεια και παιδεία, ώστε να αποφεύγει την πνευματική μονομέρεια.
 • Καθορισμός φραγμών και ορίων στην επιστημονική έρευνα με γνώμονα την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του περιβάλλοντος και της ζωής.
 • Ανάληψη της ευθύνης για την παραγόμενη γνώση. Οφείλει να αναρωτιέται σε ποιον παρέχει τη γνώση, με ποια μέσα την παράγει και για ποιο σκοπό θα χρησιμοποιηθεί.
 • Συνεργασία με άλλους επιστήμονες για την επίλυση των σύγχρονων προβλημάτων σε προγράμματα που υπηρετούν την ειρήνη, την ευημερία, την υγεία και την προστασία της φύσης, ώστε η επιστήμη να γίνεται κοινωνικό λειτούργημα.